Šárka Večeřová


Vzhledem k situaci pandemie Koronaviru byl od 18. 3. 2020 – 15. 5. 2020 přerušen provoz mateřské školy. Byla zrušena spousta akcí, které jsme měli pro děti naplánované a do konce školního roku už je nestihneme zrealizovat (Předplavecký kurz, exkurze, výlet do ZOO, …).  Některé akce se nám podařilo přesunout. Dne […]

PLÁNOVANÉ AKCE PRO DĚTI DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU


Dne 29. 5. 2020 se budou děti fotografovat na společnou fotografii třídy!  Fotografie bude hrazena z prostředků sdružení rodičů. Žádáme rodiče dětí, kteří jsou odhlášení, aby se s dětmi dostavili v následujících časových intervalech: Třída koťátek se bude fotografovat od 9:00, sraz 8:50 na školní zahradě. Třída ježečků se bude […]

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE – 29. 5. 2020


Vážení rodiče,  oznamuje, že dne 18. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ. Budeme Vás postupně obvolávat z důvodu zjištění zájmu o nahlášení docházky do MŠ. Nebo nám zavolejte co nejdříve vy. MŠ přijímá mimořádná opatření k zajištění bezproblémového chodu MŠ. Např. – rodiče před nástupem dítěte do MŠ vyplní čestné […]

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ KELČMilí rodiče,  rozmyslete si, prosím, zda máte zájem o prázdninový provoz, který plánujeme od 1. 7. – 31. 7.  2020. Jestli bude a za jakých podmínek (v MŠ či ZŠ), se se zřizovatelem rozhodneme na základě Vašeho zájmu. Můžete zavolat na tel. číslo 731 116 036 a závazně se přihlásit. V […]

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, KULIFERDA


Milé Koťátka, Ježečci, Berušky a rodiče! Zdravíme vás všechny ze školky. Určitě je vám po školce smutno, stejně jako nám – chybí tu dětské švitoření, někdy i zlobení, tak jsme se raději všichni pustili ve školce do velkého úklidu. Doufáme, že jste všichni zdraví a že se brzy uvidíme! Pokud […]

POZDRAV DĚTEM


Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách a v Mateřské škole Kelč – na dveřích u hlavního vchodu 1. třídy tak, aby byl čitelný zvenčí. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ […]

ZÁPIS DO MŠ KELČ – PŘIJATÍ/ NEPŘIJATÍVážení rodiče, vedení MŠ Kelč po projednání se zřizovatelem, Vám tímto oznamuje, že MŠ KELČ OD 18. 3. 2020 PŘERUŠUJE PROVOZ – DO 15. 5. 2020.  Uzavření MŠ Kelč od 18. 3. 2020 do odvolání   Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Kelč, Stanovení výše úplaty za březen 2020 Stanovení výše […]

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ KELČ OD 18. 3. 2020 DO 15. ...


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU    Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod z mateřské do základní školy po celou dobu předškolního vzdělávání.Rodiče byli seznámeni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého […]

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


KORONAVIRUS – OPATŘENÍ Vážení rodiče, MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČ ZŮSTÁVÁ OD 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ V OMEZENÉM PROVOZU!   II. TŘÍDA JEŽEČKŮ JE OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. VOĎTE DĚTI DO I. TŘÍDY „KOŤÁTEK“. Naše mateřská škola má zapsáno 84 dětí. Pohybují se zde rodinní příslušníci všech věkových skupin. Děti […]

Info KHS – COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2Během měsíce března si budeme povídat o tom, co se děje v trávě. Těšíme se na příchod jara, pozorování prvních jarních kytiček a ptáčků, kteří se k nám vrátí z teplých krajin. Zapojíme se do výtvarných soutěží: s PEZ – „Sportujeme rádi“ s BESIP „Nakresli rally“ – „Jinak než autem“ SH ČMS „Požární ochrana […]

BŘEZEN


Během zimních měsíců pozorujeme změny v přírodě, provádíme pokusy se sněhem a ledem. Pokud nám bude přát počasí, půjdeme s dětmi bobovat. Dne 12. února k nám přijelo Divadlo Leonka s pohádkou „Ledová královna“ Dne 26. února k nám přijelo Divadélko Smíšek „s Pirátskou pohádkou“ Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod z […]

ÚNOR


Nový rok 2020 jsme přivítali s dětmi v pondělí 6. ledna a zavzpomínali si na kouzelný čas Vánoc.  5. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se uskutečnil v termínu od 6. 1. – 10. 1. 2020. S 26 přihlášenými dětmi jsme jezdili každý den lyžovat na Troják. Děti, které nejezdí lyžovat, navštívily kostel sv. Petra […]

LEDENV adventním čase se rychle blíží vánoční svátky a s nimi i kouzelný pohádkový čas.   Naladěni vánoční atmosférou si děti vyzkoušely různé tradice patřící k Vánocům. Rozkrojily jablíčko, pustily lodičky, hodily papučí. Děti upekly cukroví nejen z plastelíny, ale i z těsta. Perníčky provoněly celou školku už na začátku prosince. Sladkou vůni perníčků doplnila ještě vůně […]

PROSINEC


V listopadu absolvovaly děti ze tříd vzdělávací program „Společně a bezpečně“. S pomocí obrázků se seznámily se správným chováním ke psům, abychom předešli možným nebezpečným situacím. Součástí programu byla přítomnost canisterapeutického psa, Aničky. Hry pro děti byly zaměřené nejen na jemnou motoriku a hrubou motoriku. Dne 5. listopadu, se uskutečnila informační schůzka pro zájemce […]

LISTOPAD


Rádi se zapojujeme do dění ve městě: začátkem měsíce děti tvořily výrobky na Dýňobraní tanečním vystoupením obohatily program Para Akademie 19. října přivítaly nové občánky na radnici 25. října nemohly děti chybět na lampionovém průvodu, kde vystoupily s krátkým kulturním programem   4. října přijela za dětmi paní Svobodová s muzikoterapeutickou pohádkou „O šnečkovi“, […]

ŘÍJENV září se děti hravou formou seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu v MŠ, při hrách a dalších činnostech. Náš školní vzdělávací program obohacujeme v průběhu celého roku o spoustu kulturních i sportovních akcí.  V září se mohou děti těšit na: Divadélko Smíšek, které nám 2. 9. zahrálo pohádku u […]

ZÁŘÍ


Prosíme rodiče, aby své děti řádně odhlašovali: písemně do sešitů v šatnách, nebo do sešitu v kuchyni eventuelně na pevné lince MŠ – 571 641 393,  nebo u vedoucí stravování – 571 641 394

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


ČASOVÉ ROZMEZÍ DVEŘÍ: 6:30 –  7:55 11:40 – 12:30 14:00 – 15:55 NAČÍTÁNÍ „OTISKŮ“ NA SAMOSTATNÝ VSTUP DO MŠ: Na načítání otisků pro otevírání dveří se můžete stavit do kanceláře ředitelky. Termíny „pro nováčky“, nebo osoby, které dveře někdy nepouští:  3. ZÁŘÍ (ÚTERÝ) – KANCELÁŘ ŘEDITELKY 7:30 – 13:00 16:00 – 17:00

ČASOVÉ ROZMEZÍ AUTOMATICKÉHO POUŠTĚNÍ DVEŘÍPlastový hrníček pro pitný režim během celého dne Oblečení do třídy: triko, tepláky Papučky s pevnou patou, ortopedicky vhodnou obuv, ne pantofle (hrozí nebezpečí úrazu) Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky Pro pobyt venku: oblečení a obuv dle počasí, přizpůsobené pobytu na zahradě a v přírodě (starší oblečení, tepláková souprava atd.) Na odpočinek: pyžamko Vytahovací […]

CO SI VZÍT DO ŠKOLKY?


Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Realizace projektu spočívá v pořízení herních prvků, osazení zahrady a provedení drobných terénních úprav a přímém zapojení pedagogického sboru, dětí a jejich rodičů do samotné realizace projektu. Po skončení fyzické realizace projektu budou pedagogové proškoleni k užívání […]

PŘÍRODNÍ ZAHRADA


Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu “Inkluze II v MŠ Kelč” (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt je realizován v období od 1. 3. 2019 do 28. […]

MŠ REALIZUJE EVROPSKÝ PROJEKTMateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze v MŠ Kelč“ (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 […]

MŠ Kelč REALIZOVALA EVROPSKÝ PROJEKT