ČERVEN


  • Dne 4. června se uskutečnil Dětský den na školní zahradě.
  • Nocování předškoláků proběhlo ve dnech 6. – 7. června. Nejprve proběhlo „pohádkové odpoledne“ plné her a večer děti nocovaly v MŠ.
  • V sobotu 8. června přivítali naši předškoláci nové občánky města na místní radnici.
  • Dne 13. června přivezlo do školky dětem pohádku „Truhlík a truhlička“ Divadlo z Truhlice.
  • Dne 18. června proběhla informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od školního roku 2019/2020.
  • Přijďte se podívat na taneční vystoupení předškoláků na Kelečských slavnostech 30. června v odpoledních hodinách.
  • Od pondělí 17. června voďte děti do třídy “Berušek”. Třídy “Koťátek” a “Ježečků” budou uzavřeny.
  • Provoz MŠ Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019. Prázdninový provoz nebude žádný, jelikož proběhne rekonstrukce stravovacího zařízení.