CO SI VZÍT DO ŠKOLKY?


 • Plastový hrníček pro pitný režim během celého dne
 • Oblečení do třídy: triko, tepláky
 • Papučky s pevnou patou, ortopedicky vhodnou obuv, ne pantofle (hrozí nebezpečí úrazu)
 • Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky
 • Pro pobyt venku: oblečení a obuv dle počasí, přizpůsobené pobytu na zahradě a v přírodě (starší oblečení, tepláková souprava atd.)
 • Na odpočinek: pyžamko
 • Vytahovací papírové kapesníky v krabičce
 • Zubní kartáček, pastu (pouze děti ze II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek)

Prosíme rodiče, aby vše označili. Můžete podepsat, anebo jakmile si dítě vybere značku, tak označit značkou či jiným způsobem, který paní učitelka i dítě poznají, aby nedocházelo k záměně.

 • Dne 11. září se od 15:30 ve II. třídě „U ježečků“ uskutečnila informační schůzka. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem, Školním vzdělávacím programem, předáme Vám informace o GDPR, o stravování, Sdružení rodičů, plánovaných akcích…
 • Dne 11. 9. 2018 se na informativní schůzce odsouhlasila výše příspěvku do fondu Sdružení rodičů při MŠ v Kelči, z. s. Z tohoto fondu jsou hrazena divadelní představení, sportovní akce, výlet, dárky, aj. pro děti. Přehled o hospodaření za loňský školní rok 2017/2018 je vyvěšen na nástěnkách v šatnách dětí.  Vybrali jsme 400 Kč/dítě na celý školní rok.
 • Před nástupem do školky: http://www.klicekksrdci.com/userfiles/file/desatero_pro_rodice1.pdf