DUBEN


 • Dne 1. dubna „na apríla“  jsme si užili ve školce ještě více legrace, než obvykle. Naše paní učitelky a kuchařky uspořádaly pro děti „Den naruby“ 🙂
 • Dne 3. dubna přijel za dětmi Aleš Krejčí se svou Školičkou kouzel, ve které učil děti vnímat kouzlení jako příjemnou hru. V závěru programu se jsme se stali svědky sletu kouzelných světlušek, které děti spolu s kouzelníkem vykouzlily
 • Dne 4. dubna proběhlo pro zájemce screeningové vyšetření zraku 
 • Dne 8. dubna přijela za dětmi paní Křupalová ze Záchranného centra Hošťálková s ukázkou dravců, sov
 • Podle počasí uspořádáme na školní zahradě pro všechny děti „Koloběžkiádu“. Dne 11. dubna bylo nepříznivé počasí
 • Dne 12. dubna  děti ze třídy “Berušek” absolvovaly přírodovědný program na Zámku Lešná. Poté navštívily hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, užily si program „Poznávejme svět světlem“, ve kterém se hravou formou dozvěděly zajímavé informace o světle, vyzkoušely si několik zajímavých pokusů se světlem a stíny
 • Budeme čekat, jestli se do konce roku uvolní náhradní termín na dopravní hřiště
 • Dne 16.dubna navštívily děti Hasičský dům v Kelči, kde se seznámily s požární technikou.
 • V dubnu děti zasadily travičku, pozorovaly klíčící semínka. Malovaly vajíčka, tvořily velikonoční ozdoby. Před Velikonocemi děti nazdobily velikonočního beránka
 • Jelikož je náš program nabitý a celosvětový svátek věnovaný naší planetě Zemi – Den Země vychází na Velikonoční pondělí 22. dubna, zaměřili jsme se na ekologii už o týden dříve. Děti si povídaly o životě na Zemi, prohlížely encyklopedie o Vesmíru a Zemi, učily se hospodařit s vodou i třídit odpadky. Dne 17. dubna kreslily obrázky na chodníky, jako dárek naší planetě Zemi
 • Děti ze třídy „Koťátek“ navštívily  24. 4. „Obůrku pod Hůrkou“ v Dolních Těšících. Viděly jeleny, daňky, muflony, divočáky, lišky, křepelky, krkavce a dalších druhy zvířat
 • Do poloviny května sbíráme víčka z PET lahví! Kdyby se našel někdo ochotný, kdo by víčka do Olomouce dovezl, budu moc ráda. Otevírací doba je po-pá 7-14hodin. Konkrétní informace podá Š. Večeřová
 • Dne 25. dubna jsme navštívili Městské divadlo Zlín. Pohádku „Jů a Hele: Veselá pouť“, zahrálo Divadlo Loudadlo z Prahy.
 • Kouzlili jsme 30. dubna od rána.
 • AKCE „SLET ČARODĚJNIC“ JE KVŮLI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ ZRUŠENA!!