KontaktNázev: Mateřská škola Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa: Kelč č. p. 59, PSČ 756 43
IČO: 70936242 ID datové schránky: rrcksqt

Zřizovatel: Město Kelč, zastoupené starostou Ing. Karlem Davidem,
Adresa: Kelč č. p. 5, PSČ 756 43, Tel: 571 665 910
E-mail: mesto@kelc.cz, e-mail: starosta@kelc.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 1. ledna 2021 vykonává
paní Michaela Škrobánková, Tel: +420 733 137 754
E-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka:

Mgr. Šárka Janečková

(Mateřská dovolená)

Zástupce statutárního orgánu:

Jana Perutková

tel. 571 641 393, 731 116 036
email: skolka.kelc@volny.cz

Učitelky:

Ilona Slováková
Vladěna Grajová
Mgr. Lucie Vrajová
Bc. Marie Hlavicová, Dis.
Anna Kutálková

Školní asistent:

Zuzana Kunovská

Vedoucí školní stravování, učetní:

Jarmila Jiříčková

tel. 571 641 394
email: msjirickova@seznam.cz

Kuchařky:

Ivana Štěpánová
Veronika Orlová

Uklizečka:

Lýdie Zavadilová

 

 

FotoVstup do administrace