KontaktNázev: Mateřská škola Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa: Kelč č. p. 59, PSČ 756 43
IČO: 70936242
ID datové schránky: rrcksqt

Zřizovatel: Město Kelč, zastoupené starostou Ing. Karlem Davidem,
Kelč 5, 756 43, Kelč,
571 665 910, www.kelc.cz,
e-mail: mesto@kelc.cz, e-mail: starosta@kelc.cz

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka:

Mgr. Šárka Večeřová

tel. 571 641 393, 731 116 036
email: skolka.kelc@volny.cz

Zástupce ředitelky:

Jana Perutková

Učitelky:

Ilona Slováková
Vladěna Grajová
Bc. Marie Hlavicová, DiS
Anna Hlavicová

Asistent pedagoga:

Bc. Lucie Mašlaňová

Školní asistent:

Hana Kovářová

Vedoucí školní stravování, učetní:

Jarmila Jiříčková

tel. 571 641 394
email: msjirickova@seznam.cz

Kuchařky:

Ivana Štěpánová
Veronika Orlová

Uklizečka:

Lýdie Zavadilová

Vstup do administrace