KontaktNázev: Mateřská škola Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa: Kelč č. p. 59, PSČ 756 43
IČO: 70936242 ID datové schránky: rrcksqt

Zřizovatel: Město Kelč, zastoupené starostou Ing. Karlem Davidem,
Adresa: Kelč č. p. 5, PSČ 756 43, Tel: 571 665 910
E-mail: mesto@kelc.cz, e-mail: starosta@kelc.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25.května 2018 vykonává
paní Ing. Monika Maňáková, Tel: 736 278 378
E-mail: manakova.gdpr@gmail.com

Zaměstnanci mateřské školy:

Ředitelka:

Mgr. Šárka Janečková

tel. 571 641 393, 731 116 036
email: skolka.kelc@volny.cz

Zástupce ředitelky:

Jana Perutková

Učitelky:

Ilona Slováková
Vladěna Grajová
Bc. Marie Hlavicová, Dis.
Anna Kutálková

Školní asistent:

Bc. Lucie Slováková

Vedoucí školní stravování, učetní:

Jarmila Jiříčková

tel. 571 641 394
email: msjirickova@seznam.cz

Kuchařky:

Ivana Štěpánová
Veronika Orlová

Uklizečka:

Lýdie Zavadilová

Vstup do administrace