KVĚTEN


 • Dne 7. května se uskutečnily „Odpoledne pro maminky“ s drobným pohoštěním a dárečkem. Nejmladší děti potěšily maminky a babičky básničkami, písničkami a starší děti dramatizovaly pohádky.
 • Divadlo Smíšek přijelo za dětmi 9. května s pohádkou „Vynálezy strýčka Koumese“.
 • Od 13. května do 11. června absolvují předškoláci 7 lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole Hranice. Na závěrečnou lekci pozveme jejich rodiče, aby se přesvědčili o nových dovednostech svých dětí.
 • V týdnu od 13. do 17. května proběhl tradiční „Barevný týden“ se spoustou her, v barevném oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle  daných barev připravily.
 • Letošní rok se nese v pohádkovém duchu, a proto jsme na školní výlet zvolili návštěvu zámku. Dne 15. května navštívily děti zámek v Lešné, kde pro ně byly připraveny programy: „S princeznou v komnatách“, „Po stezkách zahradníků“ a „Zámecká tvořivá dílnička“.
 • Dne 21. května přijelo za dětmi Hodonínské divadlo s pohádkou „Skřítek Vítek“.
 • Vydali jsme se na delší vycházku k Juhyni, kde děti pozorovaly život u vody, poznávaly rostliny a živočichy. Navštívíme zahradnictví p. Čecha.
 • Dne 24. května se děti fotografovaly na společnou fotografii
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo 29. května v kulturním domě. Zábavný program pro ně připravil dětský malíř Adolf Dudek a pasoval děti na školáky.
 • Dne 30. května zahrály paní učitelky dětem k jejich svátku pohádku “O Šípkové Růžence” a rozdaly hodnotné dárečky – lego.
 • Dne 31. května navštívily děti z třídy ježečků a berušek Farmu Němetice.