LEDEN


  • Nový rok 2020 jsme přivítali s dětmi v pondělí 6. ledna a zavzpomínali si na kouzelný čas Vánoc.  5. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se uskutečnil v termínu od 6. 1. – 10. 1. 2020. S 26 přihlášenými dětmi jsme jezdili každý den lyžovat na Troják.
  • Děti, které nejezdí lyžovat, navštívily kostel sv. Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédly Betlémy a zazpívaly koledy.
  • Poté jsme se naplno věnovali zimnímu tématu našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“. Děti pozorovaly změny v přírodě, hádaly, co je schované pod sněhem, pod ledem.
  • Pravidelně jsme sypali ptáčkům zrníčka do nových krmítek na školní zahradě a pozorovali je.
  • Dne 15. ledna přijelo za dětmi Hodonínské divadlo s pohádkou „Krtek a kolo“.
  • Ve dnech 22.1. – 23. 1. proběhly akreditované projektové dny „Zdraví dětem“. Ve třídě Koťátek se uskutečnil program „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“, ve třídě Ježečků „Jak jel Zdravík do ZOO“ a ve třídě Berušek „Jak se Zdravík skamarádil s jedlíkem“.
  • Během ledna žila naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL a ŠIBŘINKY. Tyto akce se uskutečnily 1. února 2020 v Kulturním domě v Kelči.
  • S organizací této akce nám každým rokem pomáhá Sdružení rodičů, které s mateřskou školou úzce spolupracuje.