Info


Ve všech třídách máme pro Vás k vyzvednutí fotografie s vánočním motivem (fotografování dětí  během září). Přesný obnos peněz přineste do středy 25. 10. 2017. Děkujeme.

HOTOVÉ FOTOGRAFIE – VÁNOČNÍ MOTIV


1. listopadu navštíví naši nejstarší předškoláci prvňáčky Letos „Barevná angličtina s Annie“ nebude Každé pondělí a středu budou mít děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity Na leden připravujeme lyžařský kurz 3. února 2018 se uskuteční „Dětský karneval“ Aktuální informace naleznete na nástěnkách v jednotlivých třídách

RŮZNÉ


Dne 27. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku,                  zúčastníme se lampionového průvodu, kde děti vystoupí s krátkým kulturním programem.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD18. října proběhne „Drakiáda“. Děti z 1. třídy „Koťátek“ pouštěly dráčky o den dříve. 16. 10. zahrály paní učitelky dětem pohádku „O neposlušných kůzlátkách“. Fotografie zveřejníme ve fotogalerii.

POHÁDKOVÝ PODZIM


Na 17. října jsme do školky pozvali kreslíře,  malíře a básníka, Lubomíra Dostála, který kreslil s dětmi. Jednoduchou a humornou formou nahlédly do tajů kreslení děti ze II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek“. Dětem se tato akce moc líbila.

LUMÍR DOSTÁL – U JEŽEČKŮ A BERUŠEK


Nejstarší děti v průběhu roku tradičně vystupují s programem při různých kulturních akcích v Kelči. Dne 14. října vystoupily s tanečky v kulturním domě na oslavě 15 letého výročí založení stacionáře Anděl.  

PŘEDŠKOLÁCI VYSTUPUJÍ NA KULTURNÍCH AKCÍCH„Podzimníčkova tvořivá dílna“,  se uskutečnila 10. října ve všech třídách. Děti se mohou těšit na veselé podzimní vyrábění s rodiči. Tvořili jsme z barevných plodů, které nám nabízí podzim.  

PODZIMNÍČKOVA TVOŘIVÁ DÍLNA


 Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze v MŠ Kelč“ (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 […]

MŠ Kelč REALIZUJE EVROPSKÝ PROJEKT


    Prosíme rodiče, aby své děti řádně odhlašovali: písemně do sešitů v šatnách, nebo do sešitu v kuchyni eventuelně na pevné lince MŠ – 571 641 393,  nebo u vedoucí stravování – 571 641 394

OMLOUVÁNÍ DĚTÍČASOVÉ ROZMEZÍ SAFY 6:30 –  7:55 11:40 – 12:30 14:00 – 15:55

ČASOVÉ ROZMEZÍ