Dokumenty


Školní řád MŠ Kelč

Informace o bezpečnostním systému

Potvrzení o zpracování osobních údajů  

Žádost o přijetí dítěte 2018

Žádost o ukončení docházky dítěte do MŠ Kelč

Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu byl zveřejněn 26. 9. 2017,

dne 5. 1. 2018 byly tyto dokumenty nahrazeny schváleným Rozpočtem a Střednědobým rozpočtovým výhledem 2019 – 2022.

Rozpočet 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 – 2023 

Desatero pro rodiče-1 (1)