OBNOVENÍ PROVOZU MŠ KELČ


Vážení rodiče, 

oznamuje, že dne 18. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ.

 • Budeme Vás postupně obvolávat z důvodu zjištění zájmu o nahlášení docházky do MŠ. Nebo nám zavolejte co nejdříve vy.
 • MŠ přijímá mimořádná opatření k zajištění bezproblémového chodu MŠ. Např. – rodiče před nástupem dítěte do MŠ vyplní čestné prohlášení
 • Prosím, pozorně si přečtěte Čestné prohlášení s podmínkami, následně vyplňte, podepište obě strany a přineste s sebou v den nástupu dítěte do MŠ! Bezpečnostní pravidla a pokyny jsou součástí čestného prohlášení! (Kdo nemá možnost tiskárny, si může tiskopis vyzvednout před kanceláří ředitelky.)

Čestné prohlášení

MŠMT – ochrana_zdravi ms

 • Převezmeme od rodičů děti zdravé, bez známky nemoci. V případě rýmy, teploty, aj. je nutné nechat děti doma. Při změně zdravotního stavu dítěte či případných nařízených karanténních opatřeních ve společné domácnosti, neprodleně informujte MŠ.
 • Děti budou více využívat pobyt na školní zahradě v areálu MŠ, počet dětí a odstupy mezi dětmi v MŠ nejsou nijak limitované.
 • Bližší info – ROUŠKY – viz Bezpečnostní pravidla a pokyny.
 • Školní stravování bude probíhat v běžném režimu.
 • Děti s povinným předškolním vzděláváním mohou po Vašem uvážení zůstat doma (prosím jen o odhlášení).
 • Všechny společné školní akce jsou do odvolání zrušeny.
 • Nárok na ,,OŠETŘOVNÉ“ pro rodiče dětí byl prodloužen do konce června.
 • Další informace Vám budu postupně oznamovat na našich webových stránkách.

Milí rodiče, velmi si vážím Vaší spolupráce s námi. Věřím, že společně vše zvládneme, vašim dětem se budeme snažit připravit bezpečné a zdravé prostředí.

Otevření MŠ Kelč od 18. 5. 2020