PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ KELČ OD 18. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ


Vážení rodiče, vedení MŠ Kelč po projednání se zřizovatelem, Vám tímto oznamuje, že

MŠ KELČ OD 18. 3. 2020 PŘERUŠUJE PROVOZ – DO ODVOLÁNÍ. 

Uzavření MŠ Kelč od 18. 3. 2020 do odvolání

PROSÍM, sledujte naše webové stránky.

Rodičům dětí do věku 10 let, které nemohou být v péči školského zařízení, náleží ošetřovné, viz https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Zašlete mi na e-mail skolka.kelc@volny.cz, že chcete potvrdit ošetřovné. Potvrzený tiskopis Vám zašlu s elektronickým podpisem zpět na e-mail od 18. 3. 2020. 

Další postup – citace z pokynů ČSSZ: Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Odkaz k Ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR2ULJfLSmPuTfjbaiEVut4i3QpPyoR9bcpqrixKITa6lc2X7xYbvrh2Xho

Dětem je automaticky strava ODHLÁŠENA po dobu PŘERUŠENÍ provozu MŠ.

Dětem s povinným předškolním vzděláváním je docházka OMLUVENA po dobu PŘERUŠENÍ provozu MŠ.

Děkuji Vám za pochopení této výjimečné situace. Vnímám, že i pro Vás není lehká.

Děkuji Vám za spolupráci Mgr. Šárka Janečková, ředitelka mateřské školy

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Kelč, Stanovení výše úplaty za březen 2020

Základní psychologická doporučení pro veřejnost ve stavu nouze – koronavirus

https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw