PLÁNOVANÉ AKCE PRO DĚTI DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU


Vzhledem k situaci pandemie Koronaviru byl od 18. 3. 2020 – 15. 5. 2020 přerušen provoz mateřské školy. Byla zrušena spousta akcí, které jsme měli pro děti naplánované a do konce školního roku už je nestihneme zrealizovat (Předplavecký kurz, exkurze, výlet do ZOO, …).  Některé akce se nám podařilo přesunout.

 • Dne 28. května se měl uskutečnit Dětský den s Pepinem prckem na školní zahradě. Tuto akci pro děti s rodiči přesouváme na 15. září, určitě budou zvaní i prvňáčci!
 • Den dětí oslavíme ve školce trochu netradičně. V každé třídě zahrají 28. 5. paní učitelky dětem pohádku a rozdají dárečky. 
 • V průběhu června jsou pro děti připraveny projektové dny, které zajistí Malá technická univerzita.
 1. června „u Koťátek“ – „Stavitel mostů“ – děti se dozví, jak stavět pilíř, aby most nespadl, budou se učit stavět dle návodu, společně postaví pohádkový Karlův most.
 2. června „u Ježečků“ – „Stavitel města“ – děti si budou povídat o budovách ve městě, postaví důležité veřejné budovy, silnice a překreslí jednotlivé stavby do mapy.
 3. června „u Berušek“ – „Stavitel věží“ – děti se dozví o věžích, majácích, vysílačích a rozhlednách, seznámí se s tím, k čemu stavby slouží, přijdou na to, jak postavit věž, aby nespadla, podle výkresu postaví model vysílače na Ještědu.
 • Ve dnech 25. 5. a 5. 6. proběhne v jednotlivých třídách navazující „Projekt – Zdraví dětem“ akreditovaný MŠMT- „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“. Jedná se o pohybové kurzy, kde se děti stanou součástí pohádkového příběhu o dvou rozdílných kamarádech. Budou rozvíjet všestranné pohybové dovednosti a utvářet kladný vztah ke sportu. 
 • Dne 17. června se uskuteční projektový den „Mobilní planetárium“ – v návaznosti na klasickou pohádku o Červené Karkulce byl vytvořen kreslený didaktický příběh, který bude dětem promítnut ve velké kopuli.
 • V sobotu 13. června přivítají naši předškoláci nové občánky města na místní radnici.
 • Zapojíme se do výtvarných soutěží s PEZ a s Čarovnou pastelkou „Cesta kolem světa“.
 • Děti se v průběhu června vydají na delší vycházku k Juhyni – budou pozorovat život kolem vody a ve vodě.
 • Vydají se hledat „Poklad“, kdy budou cestou plnit zábavné úkoly.
 • Se školkou se rozloučí celkem 32 dětí. Tablo předškoláků je umístěno v opravně obuvi u pana Hýže. Podle možností proběhne „zvířátkové odpoledne“ plné her. Kvůli aktuální situaci zřejmě nebudeme s dětmi nocovat v MŠ. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne 15. června v kulturním domě. Pepino Prcek bude děti „pasovat na školáky“.
 • Prázdninový provoz bude zajištěn ve dnech od 1. 7. 2020 – 31. 7. 2020.