V ZÁŘÍ A ŘÍJNU PROBĚHLO …


 • Ř Í J E N
 • Dne 26. října děti nechyběly na oslavách státního svátku, zúčastnily se lampionového průvodu, kde vystoupil s krátkým kulturním programem.
 • Dne 23. října nás poprvé navštívil pán ze Státní veterinární správy s projektem „Máme rádi zvířata“. Cílem bylo předání informací o zvířatech zábavnou a hravou formou nejstarším dětem.
 • Divadlo Smíšek potěšilo děti pohádkouVětřík Petřík“ 17. října.
 • Dne 16.  října si děti vyzkoušely „Jízdu zručnosti s BESIPEM” na nově zakoupených odrážedlech a koloběžkách. Proběhla teorie a poté děti jezdily na betonovém hřišti u KD.
 • Nejstarší děti v průběhu roku tradičně vystupují s programem při různých kulturních akcích v Kelči. Dne 13. října vystoupily s tanečky v kulturním domě na akci Para Akademie, pořádané stacionářem Anděl.
 • Dne 11. října se uskutečnilo “PODZIMNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ S DĚTMI”. Tato pohodová akce se konala ve všech třídách. Vyrobené dřeváčky, kukuřičňáky, hříbky i dekorace si všichni odnesli domů. Fotografie najdete ve “Zpravodajství”
 • Dne 8. října proběhla „Drakiáda“. Draci moc nelítali, proto jsme je pustili koncem týdne do vzduchu na školní zahradě a na fotbalovém hřišti.
 • Dne 3. října navštívili předškoláci prvňáčky ve škole.
 • Každé pondělí a středu budou mít všechny děti možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity.
 • Z Á Ř Í

 • Dne 21. 9. 2018 k nám do školky přijelo oblíbené Divadlo Smíšek s pohádkou “O ztracené panence”. Vstupné 40Kč / dítě bylo hrazeno z prostředků Sdružení rodičů
 • Krásný zážitek si odnesly děti z „Obůrky pod Hůrkou v Dolních Těšících“, kterou jsme navštívili v polovině září. Děti se podívaly na farmový chov jelenů, daňků, muflonů, divočáků, lišek, křepelek, krkavců a dalších druhů zvířat. Měly možnost si zvířata pohladit, některé i nakrmit. Děti z I. třídy “KOŤÁTEK” pojedou ve II. pololetí. Fotografie jsou již ve složce “Zpravodajství”
 • Již 15. září přivítali naši předškoláci nové občánky města Kelče na místní radnici
 • Koncem září všechny děti tvořily výrobky na Dýňobraní
 • Dne 4. září zahrály paní učitelky dětem na uvítanou maňáskové pohádky v Kašpárkově divadélku