PŘÍRODNÍ ZAHRADA


  • Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  • Realizace projektu spočívá v pořízení herních prvků, osazení zahrady a provedení drobných terénních úprav a přímém zapojení pedagogického sboru, dětí a jejich rodičů do samotné realizace projektu.
  • Po skončení fyzické realizace projektu budou pedagogové proškoleni k užívání nových prvků pro realizaci EVVO a zahrada se stane plnohodnotným výukovým prostorem a pomůckou při EVVO.
  • Jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu s názvem MRKVIČKA. Každá třída má svůj Třídní vzdělávací program zaměřený na environmentální výchovu a vzdělávání.
  •      1. třída „Koťátek“ pracuje podle programu „Hrálo si koťátko na trávníčku“třída
  •      2. „Ježečci“ mají program „Putování ježka v desetimílových botách
  •      3. “třída „Berušek“ má program „Cesty berušky Tečky“
  • Přímá pozorování na zahradě umožní dětem rozlišovat a pojmenovat rostliny, stromy, keře i drobné živočichy, se kterými se mohou v zahradě běžně setkat. Děti budou schopné charakterizovat jednotlivá roční období v souvislosti se změnami v zahradě.  Dokáží se chovat ohleduplně s ohledem na pozorované živočichy či rostliny, naučí se spolupracovat a využívat dosavadních zkušeností k dalšímu pozorování a poznávání.

Nové prvky na zahradě:

Pohyblivý chodník – formování vztahu k přirozenému pohybu, rozvoj rovnováhy, poznávání struktury dřeva a jeho vlastností, vedení dětí k pravidelnému pohybu, posilování tělesné zdatnosti;

Hmatový chodník – cvičení rovnováhy, modelace klenby nohou a hmatové poznávání, rozvoj obratnosti a hbitosti, závodění;

 

 

 

 

 

 

 

Ptačí krmítka – poznávání jednotlivých druhů ptáků, kteří žijí v přírodě blízké dětem, seznámení s jejich životem, ponaučení o tom, jak jednotlivé druhy žijí, které druhy zůstávají po celý rok nebo odlétají do teplých krajů, formování odpovědnosti a vztahů k přírodě (sbírání plodin a výroba krmiva);

 

 

 

 

 

 

Hmyzí domečky – poznávání hmyzích druhů nacházejících se v přírodě blízké dětem, seznámení s jejich životem, ponaučení o tom, jak jednotlivé druhy žijí, jak přezimovávají, jak se chovají v průběhu jednotlivých ročních období;

 

 

 

 

 

 

Květináče, Pozorovací centrum – sázení rostlinek (bylinek, pěstování ovoce a zeleniny, květin), sledování růstu rostlin, jejich přeměny, růstu plodů, jejich ochutnávání a využití, formování vztahu ke každodenním povinnostem a péči, vypěstování si návyků a každodenní rutiny;

 

 

 

 

 

 

Květinová louka, motýlí zahrádka a další osazení zahrady – rozvoj pěstitelských prací a péče o zahradu, ochutnávky, zpracování plodů, poznání procesu růstu rostlin a tvorby plodů, výtvarná činnost, rozeznávání jednotlivých druhů a jejich pojmenování (podle listů, plodů atd.), poznávání rostlin lučních, lesních, zahradních (jaký je mezi nimi rozdíl, jakou vyžadují péči, jací živočichové a jaké hmyzí druhy se na nich objevují, přirozené zastínění zahrady a vytvoření různorodých prostředí a zákoutí zahrady.