UZAVŘENÍ MŠ OD 1. 7. 2020, PROVOZ V ZŠ


Milí rodiče,

v úterý 30. 6. odneste ze šatny MŠ všechny věci domů.

 

Ve středu 1. 7. 2020 začne pro přihlášené děti provoz v ZŠ.

Voďte své děti do hlavní budovy ZŠ, budeme mít k dispozici šatnu 1. tř., učebnu hudebnu 

(v přízemí naproti šatnám) a školní jídelnu.

 Přineste dětem papuče, hrníček, oblečení na pobyt venku a náhradní oblečení pro případ polití, atd.