ZÁPIS DO MŠ KELČ – PŘIJATÍ/ NEPŘIJATÍ


Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách a v Mateřské škole Kelč – na dveřích u hlavního vchodu 1. třídy tak, aby byl čitelný zvenčí. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 2020

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 2020

  • Rodiče přijatých dětí si vyzvednou potřebné dokumenty v MŠ, které do 9. 6. 2020 přinesou vyplněné zpět do MŠ.
  • Rodiče nepřijatých dětí si převezmou v MŠ Rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

Dokumenty je možné si vyzvednout v kanceláři ředitelky, nebo v I. třídě „Koťátek“, v době od 6:30 – 16:00.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na školní rok 2020 – 2021, byl po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín zápisu do Mateřské školy Kelč na úterý 5. května 2020.

Instrukce k zápisu se dočtete v Kritériích pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dokument obsahuje důležité informace týkající se mimořádných opatření při zápisu dětí do MŠ Kelč.
Více zde: Kritéria pro přijímání dětí 2020 

Tiskopisy k zápisu dětí do MŠ:

Úplné znění opatření MŠMT:

Opatření MŠ

Dětský očkovací kalendář