ZÁŘÍ


V září se děti hravou formou seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu v MŠ, při hrách a dalších činnostech.

Náš školní vzdělávací program obohacujeme v průběhu celého roku o spoustu kulturních i sportovních akcí. 

V září se mohou děti těšit na:

  • Divadélko Smíšek, které nám 2. 9. zahrálo pohádku u příležitosti slavnostního zahájení: O TŘECH MEDVĚDECH” .
  • Paní učitelky zahrají dětem maňáskové pohádky v Kašpárkově divadélku (podle počasí 11. 9 – 12. 9).