ZÁŘÍ


V září se děti hravou formou seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu v MŠ, při hrách a dalších činnostech.

Náš školní vzdělávací program obohacujeme v průběhu celého roku o spoustu kulturních i sportovních akcí. 

V září se mohou děti těšit na:

  • Divadélko Smíšek, které nám 2. 9. zahrálo pohádku u příležitosti slavnostního zahájení: O TŘECH MEDVĚDECH“ .
  • Paní učitelky zahrály dětem maňáskové pohádky v Kašpárkově divadélku .
  • Za dětmi přijede 24. září mobilní planetárium s animovaným příběhem „Život stromů“. Beruška Dorotka, Světluška Mirek a Chroust Toník vytvořili do své brouččí školy projekt o úchvatných jevech a druzích, kterými je propletena rostlinná říše. Stromy opadavé a jehličnaté. Kořeny a fotosyntéza. A mnoho dalšího v úžasném animovaném příběhu motivujícím k ekologii a ohleduplnosti. Vstupné bude hrazeno z prostředků projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, je spolufinancován Evropskou unií.