BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Opět můžeme navštěvovat tělocvičnu ZŠ, kde si děti mohou zacvičit a vyzkoušet také to, na co v mateřské škole nemáme prostor a podmínky.

V měsíci březnu v rámci projektu navštívíme se staršími dětmi kuchyňku v základní škole, upečeme si zde jarní koláč a vytvoříme ovocné špízy s čokoládou.

Naši předškoláci se vydají na návštěvu 1. tř., kde se podívají, jak se prvňáčci učí, posadí se do školních lavic a vyzkouší si, co už sami umí. Půjdou na dvě poloviny ve čtvrtek 10.3. a v pátek 11.3.

Čeká nás také edukační program zdraví dětem– primární prevence.

Dne 8.3. ve 3. tř. Berušek s názvem „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem,

dne 9.3. ve 2. tř. Ježečků s názvem „Staň se hrdinou“

a 10.3. v 1. tř. Koťátek s názvem „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“.

Každý z těchto programů bude doplněn o cvičení se Zdravíkem a Jedlíkem.

Ve čtvrtek 17. 3. v rámci “měsíce knihy” navštíví děti ze třídy Ježečků a Berušek městskou knihovnu, kde se seznámí s pravidly půjčování knížek a prohlédnou si dětské knížky.

Ve středu 30.3. přijede za dětmi do MŠ divadlo Smíšek s pohádkou „O kapříkovi Toníkovi“.

Velký karneval pro děti v kulturním domě a také Šibřinky– karneval pro dospělé máme v plánu uskutečnit v sobotu 30.4.2022. Více informací v příštím čísle zpravodaje.