CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU


Ve středu 1. června jsme oslavili Den dětí pohádkou “O koblížkovi”, kterou zahrály dětem paní učitelky. Slíbené divadlo Koloběžka nemohlo ze zdravotních důvodů přijet. Děti dostaly dárek hrazený z prostředků SR.

Ve čtvrtek 3. června proběhne „Dětský den“ s Pavlem Novákem– v dopoledních hodinách na školní zahradě a jen pro děti z Mateřské školy (za dodržení hygienických opatření).

Na školní výlet se letos vydáme každá třída zvlášť a jen kousek za Kelč- do Obůrky pod Hůrkou v Dolních Těšicích. 1. tř. Koťátek pojede ve středu 9. června, 2. tř. Ježečků pojede v úterý 8. června a 3. tř. Berušek pojede ve čtvrtek 10. června.

Ve středu 9. června odpoledne čeká děti, které se letos loučí se školkou „Pasování na školáky“ s malířem Adolfem Dudkem. Se školkou se letos loučí 24 dětí. Jejich tablo je umístěno v opravně obuvi u pana Hýži.

Pokud nám bude přát počasí, pojedou děti ze 2. a 3. tř. v úterý 15. června na exkurzi na farmu do Němetic.

Ve čtvrtek 17. června čeká předškoláky odpoledne plné netradičních her a soutěží při tzv. „Nocování“. Jestli děti ve školce i přespí, zatím nevíme, upřesníme později podle aktuální situace.

V úterý 22.6. přijede za dětmi několikrát odložené divadlo Rolnička s pohádkou “Duhové království”.

Ještě některý pěkný den se také vydáme hledat značkovanou cestou s úkoly „poklad“.

Plánů máme dost a přejeme si, aby se mohly všechny uskutečnit, aby děti po té dlouhé době doma mohly do prázdnin ve školce zažít jen to nejlepší.