MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZNOVU OTEVÍRÁ PRO VŠECHNY DĚTI+ stanovení výše úplaty za květen 2021


Od pondělí 10. 5. 2021 se mateřská škola znovu otevírá pro všechny děti, bez povinnosti jejich testování a bez roušek.

Platí však stejné hygienické a protiepidemické podmínky jako před uzavřením:

–          Vstup do MŠ je umožněn pouze dětem a doprovázejícím osobám bez příznaků infekčního onemocnění (nejen Covid- 19, ale i běžná rýma, nachlazení, teplota…)

–          Zákonný zástupce poučí své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny

–          Zákonný zástupce předá nebo vyzvedává dítě v co nejkratším čase a prostory MŠ neprodleně opouští

–          Po příchodu do MŠ si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, může být použita dezinfekce

–          Pokud u dítěte převažují příznaky jako rýma, kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

 

Co nejvíce budeme s dětmi pobývat venku, dejte dětem oblečení na školní zahradu.

Pokud vaše dítě v pondělí 10. 5. do školky nenastoupí, prosím o jeho omluvení na email mskelc@seznam.cz,  nebo příp. telefonicky na č. 571 641 393, nebo na č. 731 116 036 do pátku 7. 5. do 11:00 hod.

Pokud dítě nebude omluveno, počítáme s tím, že v pondělí nastoupí.

stanovení výše úplaty – květen 2021