PŘEDPLAVECKÝ KURZ


Nabízíme možnost organizovaného plavání předškolních dětí v rámci MŠ na plovárně v Hranicích.

Termín: květen – červen 2021

Cena za lekce a bazén: 66,- Kč/1 lekci  (celkem 594,- Kč za 9 lekcí)

Cena autobusu bude vypočítána podle počtu zájemců.

Svůj zájem/nezájem o plavání zapište do přiloženého seznamu – pouze pro 3. tř. Berušek.