PROSINEC V MŠ


S dobou adventní se pojí některé tradice, které si i letos s dětmi připomeneme. V každé třídě děti pomáhaly s výrobou adventních věnečků, z jejichž svíček nás pak záře provází celý advent. U věnečků si s dětmi povídáme o vánočních přáních a počítáme dny, které zbývají do Vánoc. Děti si vyzkouší i další vánoční tradice- rozkrojí jablíčko, budou pouštět lodičky a házet pantoflem. Budeme také vyrábět přáníčka a drobné dárečky pro potěšení svých blízkých, upečeme a nazdobíme perníčky.

V pátek 3.12.  navštíví děti v MŠ biskup Mikuláš a jeho doprovod a připomene tak význam štědrosti a nesobeckosti.

V pátek 10.12. čeká 1. tř. Koťátek odložený projektový den Malé technické univerzity s názvem Malý stavitel mostů.

Na čtvrtek 16.12. chystáme pro děti vánoční pohádku „Jak se měl Honza do Vánoc oženit“, kterou zahrají dětem všichni zaměstnanci MŠ. Poté si u stromečku společně zazpíváme koledy a rozdáme dárečky, které nám zůstanou ve školce, ale i ty, které si děti odnesou domů (tyto jsou hrazeny z prostředků Sdružení rodičů).

Předvánoční posezení s rodiči (besídku) letos opět nebudeme moci uskutečnit. Děti se ale pilně učí a nacvičují písničky, básničky, vánoční příběhy. Program s dětmi opět natočíme na video a nahrávku dáme k dispozici rodičům jako v loňském roce.

V době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena, a to od 23.12. do 2.1.20222. Provoz začne v pondělí 3.1.2022.

Přejeme Vám do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.