ŘÍJEN V MŠ


V září nám počasí moc nepřálo, proto se některé plánované akce nemohli uskutečnit. Zkusíme co nejvíce nabídnout dětem nyní v říjnu.

Ve středu 5.10. dopoledne se v případě hezkého počasí uskuteční koloběžkiáda na školní zahradě.

Ve čtvrtek 6.10. se zapojíme do společného projektu ve spolupráci s odborným učilištěm s názvem “Barvy podzimu”. Na zahradě odborného učiliště budou děti skládat obrázky podle předlohy z přírodnin- z kaštanů, jeřabin, šípků.

V pondělí 10.10. navštíví děti na školní zahradě paní doktorka ze Záchranné stanice z Hošťálkové. Výukový program o ochraně přírody bude doplněn ukázkami dravců, o které se záchranná stanice stará.

Ve středu 12.10. pojedeme s dětmi do kina ve Valašském Meziříčí, kde děti zhlédnou pásmo krátkých pohádek s názvem Tři loupežníci.

Vycházku s pouštěním draků, tzv. drakiádu, uspořádáme podle počasí.

Plánovaná „Podzimníčkova tvořivá dílna“ se uskuteční v 1. tř. Koťátek v úterý 18.10., ve 2. tř. Ježečků ve středu 19.10. a ve 3. tř. Berušek ve čtvrtek 20.10. Vždy od 15. hod. Děti si spolu s rodiči vyrobí netradiční podzimní dekorace z přírodnin. Akci plánujeme po jednotlivých třídách, protože máme hodně sourozeneckých dvojic. 

Ve středu 19.10. přijede do mateřské školy p. fotograf Ondřej Stojaník. Děti budou mít možnost vyfotit se s vánočním motivem. Rodiče napíší svůj zájem nebo nezájem o fotografování do seznamu v šatně dětí.

V pátek 28. října se zúčastníme lampionového průvodu, kde předškoláci vystoupí s krátkým kulturním programem.