STRAVOVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ


V době přerušení provozu Mateřské školy mohou zákonní zástupci odebírat obědy za dotovanou cenu jako jídlo s sebou.

Pokud máte zájem o oběd pro vaše dítě (od čtvrtka 4.3.), přihlaste ho, prosím, do středy 3. 3. do 11:00 hod. na tel. 517647393 nebo 571641394 nebo 731116036 nebo na email: mskelc@seznam.cz

Pokud bude z vaší strany zájem menší než 15% z celkového počtu dětí, mateřská škola nebude stravování zajišťovat z provozních důvodů.

Přihlášení bude platit po celou dobu uzavření MŠ. Nadále platí doporučení KHS platné od 1.9.2020.