ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KELČ


Na školní rok 2022/2023 byl, po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín zápisu do Mateřské školy Kelč na úterý 3. května 2022 od 10. do 16. hod.

Instrukce k zápisu se dočtete v Kritériích pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí 2022

Potřebné tiskopisy k zápisu dětí do MŠ (můžete si i vyzvednout v kanceláři nebo v každé třídě MŠ):

Žádost o přijetí dítěte 2022-2023

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákonný zástupce předloží i Rodný list dítěte k nahlédnutí.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 15.6.2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 15.6.2022

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut’ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 15.6.2022