ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KELČ


Na školní rok 2021/2022 byl, po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín zápisu do Mateřské školy Kelč na úterý 4. května 2021.

Instrukce k zápisu se dočtete v Kritériích pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dokument obsahuje důležité informace týkající se mimořádných opatření při zápisu dětí do MŠ Kelč. Více zde:

Kritéria pro přijímání dětí 2021

Potřebné tiskopisy k zápisu dětí do MŠ:

Žádost o přijetí dítěte 2021-2022

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Je potřeba doložit rodný list dítěte (viz Kritéria).

V letošním roce má zákonný zástupce povinnost doložit potvrzení lékaře, že dítě je očkováno, nestačí jen čestné prohlášení (vyplňuje na Žádosti o přijetí dítěte).

Úplné znění metodického doporučení vydaného MŠMT k organizaci zápisu:

metodické doporučení MŠMT