ZÁPIS DO MŠ- ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/ NEPŘIJETÍ


Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn zde na webových stránkách a v Mateřské škole Kelč- na dveřích u vchodu do 1. tř. tak, aby byl čitelný zvenčí. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí o přijetí 2022

Rozhodnutí o nepřijetí 2022

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou potřebné dokumenty v MŠ (Školní matriku a Pověření k vyzvedávání), které do 7. 6. 2022 přinesou vyplněné zpět do MŠ. 

Také dostanou informace o schůzce, která proběhne 22. 6. 2022.

Rodiče nepřijatých dětí si převezmou v MŠ Rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

V případě nepřítomnosti zástupkyně v kanceláři, můžete si Rozhodnutí vyzvednout v 1. tř. u „Koťátek“ v době od 6:30 – 16:00. 

V pátek 20.5. 2022 jsme na školním výletě, prosím nechoďte pro Rozhodnutí !!

O přijetí dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte.