ZÁPIS DO MŠ – ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn zde na webových stránkách a v Mateřské škole Kelč- na dveřích u vchodu do 1. tř. tak, aby byl čitelný zvenčí. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

Seznam přijatí 2024

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou potřebné dokumenty v MŠ (Školní matriku a Pověření k vyzvedávání), které do 11. 6. 2024 přinesou vyplněné zpět do MŠ.

Také dostanou informace o schůzce, která proběhne 25. 6. 2024.

V případě nepřítomnosti zástupkyně v kanceláři, můžete si Rozhodnutí vyzvednout v 1. tř. u „Koťátek“ v době od 6:30 – 16:00. 

O přijetí dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte.