ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Nový školní rok jsme v mateřské škole zahájili ve středu 1. září. Provoz MŠ je zajištěn podle doporučení pro školy vydaném MŠMT .

Děti si vybraly místo v šatně, značku v umývárně, seznamují se s novým prostředím, novými kamarády i p. učitelkami.

Ve středu 8. září nás navštíví divadlo Smíšek s pohádkou “Jak šla Lucinka do školky”.

V úterý 14. září v 16. hod. se ve 2.tř. u Ježečků  na školní zahradě uskuteční informativní schůzka pro všechny rodiče. Rodiče budou seznámeni se Školním řádem, dostanou informace o platbě školného a stravného a také o Sdružení rodičů, které spolupracuje s mateřskou školou. Rozestupy, roušky- dodržíme !

Ve čtvrtek 16.9. přijede za dětmi kouzelník Aleš Krejčí s programem “kamarádi z klobouku”.

Ve čtvrtek 30. září pojedou děti, které půjdou letos k zápisu do Základní školy, na dopravní hřiště a na exkurzi na hvězdárnu do Val. Meziříčí. 

Jinak nám snad ještě pěkné podzimní počasí vydrží, abychom mohli s dětmi chodit na vycházky do okolí a taky na naši školní zahradu.