ZÁŘÍ V MŠ


Nový školní rok jsme v mateřské škole zahájili ve čtvrtek 1. září 2022.

Děti si vybraly místo v šatně, značku v umývárně, seznamují se s novým prostředím, novými kamarády i p. učitelkami.

V novém školním roce k nám ve čtvrtek 6. září zavítá divadlo Leonka s pohádkou „Jak se brouček ztratil“. Vstupné 55,-/ dítě bude hrazeno z prostředků Sdružení rodičů.

Ve čtvrtek 8. září v 16. hod. se ve 2. tř. „Ježečků“ uskuteční informativní schůzka pro všechny rodiče. Rodiče se seznámí se Školním řádem, dostanou informace o školním stravování, platbě školného a také o Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s mateřskou školou. V rámci této schůzky rodiče zvolí nového předsedu a pokladníka a schválí příspěvek do Sdružení rodičů na nový školní rok.

Ve čtvrtek 22.9. nás na školní zahradě navštíví paní ze záchranné stanice z Hošťálkové a seznámí děti se životem dravých ptáků, kteří byli v přírodě nalezeni a zachráněni.

V týdnu od 26.9. podle počasí uspořádáme na školní zahradě koloběžkiádu.