ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021+ stanovení výše úplaty od 12.4.2021


Z aktuálních vládních nařízení je i nadále znemožněna přítomnost mladších dětí na prezenční výuce v MŠ.

Jsme rádi, že Zlínský kraj nakonec přistoupil k otevření škol a že v naší MŠ budeme v pondělí 12.4. přivítat alespoň předškoláky.

Podle Manuálu k provozu škol ze dne 6.4.2021 je umožněna i osobní přítomnost pro děti ve věku 2 – 5 let, jejich zákonní zástupci jsou:

  1. a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  3. c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. e) příslušníci ozbrojených sil,
  6. f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzhledem k tomu, že nemáme od vás informace o vašem zaměstnání, nevíme, kterých dětí v naší MŠ se toto umožnění týká.

Pokud spadáte do některé z těchto oblastí, prosím o kontaktování MŠ z vaší strany.  

Budou vám poté předány další informace k provozu naší MŠ od 12.4.2021.

Rodičům dětí, které v pondělí budou moci do MŠ nastoupit, budou bližší informace zaslané na e-mail.

stanovení výše úplaty od 12.4.2021