Nezařazené


Během zimních měsíců pozorujeme změny v přírodě, provádíme pokusy se sněhem a ledem. Pokud nám bude přát počasí, půjdeme s dětmi bobovat. Dne 12. února k nám přijelo Divadlo Leonka s pohádkou „Ledová královna“ Dne 26. února k nám přijede Divadélko Smíšek „s Pirátskou pohádkou“ Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod z […]

ÚNOR


Nový rok 2020 jsme přivítali s dětmi v pondělí 6. ledna a zavzpomínali si na kouzelný čas Vánoc.  5. ročník lyžařského kurzu pro děti, který se uskutečnil v termínu od 6. 1. – 10. 1. 2020. S 26 přihlášenými dětmi jsme jezdili každý den lyžovat na Troják. Děti, které nejezdí lyžovat, navštívily kostel sv. Petra […]

LEDEN


V adventním čase se rychle blíží vánoční svátky a s nimi i kouzelný pohádkový čas.   Naladěni vánoční atmosférou si děti vyzkoušely různé tradice patřící k Vánocům. Rozkrojily jablíčko, pustily lodičky, hodily papučí. Děti upekly cukroví nejen z plastelíny, ale i z těsta. Perníčky provoněly celou školku už na začátku prosince. Sladkou vůni perníčků doplnila ještě vůně […]

PROSINECV listopadu absolvovaly děti ze tříd vzdělávací program „Společně a bezpečně“. S pomocí obrázků se seznámily se správným chováním ke psům, abychom předešli možným nebezpečným situacím. Součástí programu byla přítomnost canisterapeutického psa, Aničky. Hry pro děti byly zaměřené nejen na jemnou motoriku a hrubou motoriku. Dne 5. listopadu, se uskutečnila informační schůzka pro zájemce […]

LISTOPAD


Rádi se zapojujeme do dění ve městě: začátkem měsíce děti tvořily výrobky na Dýňobraní tanečním vystoupením obohatily program Para Akademie 19. října přivítaly nové občánky na radnici 25. října nemohly děti chybět na lampionovém průvodu, kde vystoupily s krátkým kulturním programem   4. října přijela za dětmi paní Svobodová s muzikoterapeutickou pohádkou „O šnečkovi“, […]

ŘÍJEN


V září se děti hravou formou seznámí s prostředím třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu v MŠ, při hrách a dalších činnostech. Náš školní vzdělávací program obohacujeme v průběhu celého roku o spoustu kulturních i sportovních akcí.  V září se mohou děti těšit na: Divadélko Smíšek, které nám 2. 9. zahrálo pohádku u […]

ZÁŘÍProsíme rodiče, aby své děti řádně odhlašovali: písemně do sešitů v šatnách, nebo do sešitu v kuchyni eventuelně na pevné lince MŠ – 571 641 393,  nebo u vedoucí stravování – 571 641 394

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


ČASOVÉ ROZMEZÍ DVEŘÍ: 6:30 –  7:55 11:40 – 12:30 14:00 – 15:55 NAČÍTÁNÍ “OTISKŮ” NA SAMOSTATNÝ VSTUP DO MŠ: Na načítání otisků pro otevírání dveří se můžete stavit do kanceláře ředitelky. Termíny „pro nováčky“, nebo osoby, které dveře někdy nepouští:  3. ZÁŘÍ (ÚTERÝ) – KANCELÁŘ ŘEDITELKY 7:30 – 13:00 16:00 – 17:00

ČASOVÉ ROZMEZÍ AUTOMATICKÉHO POUŠTĚNÍ DVEŘÍ


Plastový hrníček pro pitný režim během celého dne Oblečení do třídy: triko, tepláky Papučky s pevnou patou, ortopedicky vhodnou obuv, ne pantofle (hrozí nebezpečí úrazu) Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky Pro pobyt venku: oblečení a obuv dle počasí, přizpůsobené pobytu na zahradě a v přírodě (starší oblečení, tepláková souprava atd.) Na odpočinek: pyžamko Vytahovací […]

CO SI VZÍT DO ŠKOLKY?Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Realizace projektu spočívá v pořízení herních prvků, osazení zahrady a provedení drobných terénních úprav a přímém zapojení pedagogického sboru, dětí a jejich rodičů do samotné realizace projektu. Po skončení fyzické realizace projektu budou pedagogové proškoleni k užívání […]

PŘÍRODNÍ ZAHRADA


Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod z mateřské do základní školy po celou dobu předškolního vzdělávání. Rodiče byli seznámeni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled […]

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu “Inkluze v MŠ Kelč” (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 […]

MŠ Kelč REALIZOVALA EVROPSKÝ PROJEKT