Výdej obědů


Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11.00 do 11.30 hodin!
Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování!
Po vydání obědů školní jídelna neodpovídá za teplotu pokrmu 60°C.
Školní jídelna neručí za výměnu nebo ztrátu jídlonosičů!


Na základě doporučení KHS Zlín budou od 1. 9. 2020 do odvolání vydávány obědy do jídlonosičů takto:

Pokud budou nádoby přineseny do 8.00 hodin na určené místo (hlavní vchod do stravovacího zařízení), pak bude jídlonosič obědem naplněn (po důkladném přeumývání obsluhou školního zařízení, aby bylo eliminováno riziko kontaminace) a přichystán k vyzvednutí na témže místě (v době od 11:00 do 11:30).

V případě, že nebude jídlonosič přinesen do 8.00 hodin, zaměstnanec školní jídelny vyexpeduje oběd na servírovacím nádobí a zákonný zástupce/strávník si jej sám přendá do přinesených nádob.

 

V Kelči 31. 8. 2020
Jarmila Jiříčková, vedoucí školního stravování
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu