Projekty EU


Mateřská škola získala dotaci spolufinancovanou Evropskou unií na realizaci projektu “Operační program Jan Amos Komenský
(Číslo projektu OP JAK I. – MŠ Kelč: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000456).

Podpora byla získána v rámci výzvy Operační program ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 31. 8. 2024.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj
rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ
v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem. Dále bude projekt využit pro osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.


 

Mateřská škola získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu “Inkluze III. v MŠ Kelč”
(č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018759).

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Projekt je realizován v období od 1.3.2021 do 28.2.2023.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále bude probíhat vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení pedagogů z různých škol a projektový den ve škole.

 


 

Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu “Inkluze II v MŠ Kelč”
(č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393).

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dále bude probíhat také další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oblastech:

–        polytechnické vzdělávání, čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 


 

Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze v MŠ Kelč“ (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827).

Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dále bude probíhat také další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oblastech:

–         čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 


 

Mateřská škola Kelč získala dotaci v rámci realizace investice národního plánu obnovy – „DIGITALIZUJEME ŠKOLU “.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.