LISTOPAD


  • V listopadu absolvovaly děti ze tříd vzdělávací program „Společně a bezpečně“. S pomocí obrázků se seznámily se správným chováním ke psům, abychom předešli možným nebezpečným situacím. Součástí programu byla přítomnost canisterapeutického psa, Aničky. Hry pro děti byly zaměřené nejen na jemnou motoriku a hrubou motoriku.
  • Dne 5. listopadu, se uskutečnila informační schůzka pro zájemce dětí o lyžařský kurz (MŠ i ZŠ), který nás čeká od 6. – 10. 1. 2020.
  • Dne 13. listopadu byly děti na výletě v kině ve Valašském Meziříčí. Shlédly pásmo večerníčků „Jak postavit sněhuláka“. 
  • Dne 14. listopadu potěšili někteří předškoláci svým vystoupením kelečské důchodce při společném setkání v Kulturním domě v Kelči. Pod vedením p. uč. A. Kutálkové a M. Hlavicové přednesly děti básničky a zatančily tanečky.
  • V listopadu přijela paní Svobodová za dětmi se vzdělávacím programem „Buďme všichni kamarádi“. Jedná se o interaktivní program, kdy si děti ze II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek“ vyzkoušely řadu kompenzačních pomůcek pro děti s handicapem. Zkusily si, jaké je to jezdit na ortopedickém vozíku, nevidět a jít s bílou holí, nebo se dorozumívat znakovou řečí. Zjistily, jaké to je malovat nohama, k čemu slouží tzv. hladinka a nechyběly ani hračky a pomůcky pro nevidomé.
  • Konec listopadu věstí začátek adventu a to znamená vánoční náladu. Zúčastnili jsme se Vánoční výstavy pořádané Občanským sdružením Anděl.
  • Dne 27. listopadu přijelo za dětmi Divadélko Smíšek s pohádkou „Malá luční pohádka“.
  • Poslední listopadový pátek před dobou adventní jsme prožili tvořivě. Paní učitelky si s dětmi vyrobily ve všech třídách adventní věnečky.
  • Dne 6. prosince se na naše představení můžete těšit i na Mikulášském jarmarku na náměstí v Kelči