ČERVEN V MŠ


Na začátku června oslavíme Den dětí. Ve čtvrtek 1. 6. zahrají p. učitelky dětem maňáskové pohádky a děti dostanou dárek hrazený z prostředků Sdružení rodičů. Na výrobě tohoto dárku se samy podílely, tak snad z něho budou mít radost.

Společný Dětský den rodičů s dětmi uskutečníme v pondělí 5.6. od 15:30 na školní zahradě. Děti se mohou těšit na bublinkovou show klauna Bublína a také na skákací hrad. Když nám bude přát počasí, opečeme si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme i s klaunem do kulturního domu. 

Ve středu 7. 6. prožijeme dopoledne v kulturním domě, kde si děti vyzkouší různé hry, hračky, stavebnice a hlavolamy s putovním festivalem IQ PLAY.

V úterý 13. 6. odpoledne čeká děti, které se letos loučí se školkou „Pasování na školáky“. Děti vystoupí se svým programem, herci z divadla Tilia zahrají dětem pohádku a budou děti pasovat na školáky. Zúčastní se i pan starosta Ing. Karel David, paní ředitelka ZŠ Mgr. Zděňka Hradilová, zástupci Sdružení rodičů při MŠ v Kelči a také srdečně zveme rodiče, babičky a dědečky našich předškoláků. Začínáme v 15:30. Se školkou se letos loučí 24 dětí. Jejich tablo je umístěno v opravně obuvi u pana Hýži.

Ve čtvrtek 15. 6. v 15:15 v rámci oslavy Dne otců pozveme do mateřské školy tatínky s dětmi. Odpoledne zaměříme opět na společné tvoření z dřevěných komponentů, a to sestavení a namalování ptačí budky. Pokud bude hezké počasí, akce se uskuteční na školní zahradě.

V pátek 16. 6. ráno vyjedou předškoláci do Valašského Meziříčí na dopravní hřiště a na exkurzi na hvězdárnu.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat ve středu 21. 6. v 15.30 hod ve 2. tř. u Ježečků.

Ani letos nebude chybět nocování dětí, které po prázdninách půjdou do základní školy. Proběhne ve čtvrtek 22.6.  Nejprve děti čeká „vesmírné odpoledne“ plné netradičních her a poté budeme s těmito dětmi v mateřské škole nocovat do pátku.

Přijďte se podívat na taneční vystoupení dětí z Ježečků a Berušek na Kelečských slavnostech v neděli 25.6. v odpoledních hodinách.

Letos nejstarší děti opět absolvují kurz plavání. Přihlášené děti jezdí každé pondělí na krytý bazén do Hranic. Poslední plavání čeká předškoláky v pondělí 26. 6. Rodiče jsou zváni podívat se na poslední lekci.

Podle počasí se během června vydáme hledat poklad a chtěli bychom také zvládnout exkurze, a to na farmu do Němetic, opravnu obuvi, autoservis u Stříteských.