ČERVEN V MŠ


Hned na začátku června nás čeká oslava Dne dětí pro děti spolu s rodiči. Ve středu 5. 6. od 15. hod. bude mít agentura „Tvoření od Kačky“ přichystáno na školní zahradě asi 20 stanovišť, kde budou děti skládat, tvořit, modelovat, navlékat, atd. V závěru odpoledne si na našem ohništi opečeme špekáčky. V případě špatného počasí se akce uskuteční v tělocvičně pod zámkem (bez špekáčků :))

V tomto týdnu také navštívíme naši hasičskou zbrojnici, kde se děti seznámí s prací hasičů, prohlédnou si a také vyzkouší hasičskou výzbroj.

V týdnu od 11. 6. nás v mateřské škole navštíví policisté. Také děti seznámí se svou prací a ukáží potřebnou výzbroj.

V úterý 18. 6. odpoledne čeká děti, které se letos loučí se školkou „Pasování na školáky“ s agenturou Moderátorské duo. Akce se uskuteční v jídelně KELEČSKO a.s. Se školkou se letos loučí 28 dětí.

Ve čtvrtek 20.6. čeká tyto předškoláky také odpoledne plné netradičních barevných her a soutěží a tradiční společné přenocování ve školce.

Podle počasí se během června vydáme hledat poklad a chtěli bychom také zvládnout exkurze, a to na farmu do Němetic, opravnu obuvi, autoservis u Stříteských.

Letos nejstarší děti opět absolvují kurz plavání. Přihlášené děti jezdí každé pondělí na krytý bazén do Hranic. Poslední plavání čeká předškoláky v pondělí 24. 6. Rodiče jsou zváni podívat se na poslední lekci.

Také vás všechny zveme na taneční vystoupení dětí z Ježečků a Berušek na Kelečských slavnostech v neděli 30.6. v odpoledních hodinách.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat v úterý 25. 6. v 15.30 hod ve 2. tř. u Ježečků.