ČERVEN V MŠ


Den dětí slavíme letos ve středu 1.6. Paní učitelky zahrály dětem pohádku Brémští muzikanti a děti dostaly dárek hrazený z prostředků Sdružení rodičů. Další den se také vydáme hledat poklad po Kelči a nejbližším okolí.

Ve středu 8. června v 15.15 hod. odpoledne čeká děti, které se letos loučí se školkou „Pasování na školáky“ v kulturním domě.  Děti představí své naučené básničky, písničky, krátce k nim promluví pan starosta, paní ředitelka ze ZŠ. O program pro děti se dále postará agentura MILANOVY AKTIVITY. Děti čeká plnění několika disciplín, po jejichž splnění budou pasováni na školáky.

Ve čtvrtek 9. června půjdou všechny děti na exkurzi do hasičského domu.

V úterý 14. června v 15.30 pozveme do mateřské školy tatínky (v rámci oslavy Dne otců 19.6.) Odpoledne zaměříme na společné tvoření z dřevěných komponentů, např. sestavení plachetnice, letadla, formule, bedničky, nebo kytky s lístečky.

Ve čtvrtek 16. června čeká čeká děti, které se letos loučí se školkou odpoledne plné netradičních her a soutěží a letos se můžou děti těšit i na společné přenocování ve školce.

Ve středu 22. června pojedou předškoláci v rámci projektu ještě jednou na exkurzi na hvězdárnu do Val. Meziříčí.

V pátek 24. června pojedou děti ze 2. a 3. tř. na exkurzi na farmu do Němetic, kde se seznámí se životem domácích a užitkových zvířat.

V neděli 26. června vystoupí předškoláci se svými naučenými tanečky na Slavnostech města.

Poslední plavání čeká předškoláky v pondělí 27.června 2022.

V úterý 28. června děti navštíví autoservis u Stříteských a seznámí se s tím, jak se opravují auta. 

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat ve středu 22. 6. v 15.30 hod ve 2. tř. u Ježečků.