KVĚTEN V MŠ


V týdnu od 2. – 5. května proběhne již tradiční „Barevný týden“ se spoustou her, v barevném oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle daných barev připraví. Prosíme rodiče o spolupráci v tomto týdnu.

Ve čtvrtek 11. května při příležitosti svátku matek připravujeme „Odpoledne pro moji maminku“. Děti potěší maminky a babičky nejen básničkou, písničkou, pohádkou, ale i drobným dárečkem a pohoštěním. Začínáme v 1. tř. v 15. hod, ve 2. a ve 3. tř. v 15.30 hod.

V pátek 12.5. proběhne pro přihlášené zájemce vyšetření očí paní Tabáčkovou z ortoptické ambulance Vsetín.

V úterý 16.5. děti čeká odložené vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího.

Během měsíce května se vydáme na delší vycházku k Juhyni, kde budou děti pozorovat život u vody, poznávat rostliny a živočichy. Možná si odneseme i kamínek, který si ve školce pomalujeme. Máme naplánovanou i návštěvu zahradnictví p. Čecha. Také pozveme do školky pány policisty, aby děti seznámili se svou prací a výstrojí, kterou potřebují ke své práci.

Předškoláci, kteří jsou přihlášeni na kurz plavání, budou od 22.5. jezdit každé pondělí na krytý bazén do Hranic. Čeká je 6 lekcí- až do konce června. Na závěrečnou lekci pozveme rodiče, aby se přesvědčili o nových dovednostech svých dětí.

Ve čtvrtek 25.5. se budeme fotit na společnou fotografii tříd.

Na společný výlet vyjedeme s dětmi ve středu 31.5. Pojedeme dvěma autobusy do Kroměříže na zámek, kde nás v komnatách čeká divadelní představení „O jezerní královně a vodníku Tutínkovi“, které pro děti připravuje agentura Veronika a Pohádkové divadlo Marka Dobrodinského.

Oslavu Dětského dne letos budeme mít ve středu 1.června. Paní učitelky zahrají dětem maňáskové pohádky a děti dostanou dárek hrazený z prostředků Sdružení rodičů.

Společný Dětský den rodičů s dětmi uskutečníme v pondělí 5.6. od 15:30 na školní zahradě. Děti se mohou těšit na bublinkovou show klauna Bublína a také na skákací hrad. Když nám bude přát počasí, opečeme si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme i s klaunem do kulturního domu. 

Předškoláci, se kterými se v červnu rozloučíme, budou mít koncem května vystaveno vesmírné tablo u pana Hýže v Opravně obuvi.