OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


Prosíme rodiče, aby své děti řádně odhlašovali:

  • písemně do sešitů v šatnách, nebo do sešitu v kuchyni

  • eventuelně na pevné lince MŠ – 571 641 393, 

  • nebo u vedoucí stravování – 571 641 394