Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.


 • 1. Název
  • MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČ, OKRES VSETÍN, příspěvková organizace
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Zřizovatel:
   Město Kelč, zastoupené starostou Ing. Karlem Davidem,
   Adresa: Kelč č. p. 5, PSČ 756 43, Tel: 571 665 910
  • Hlavní činnost – předškolní vzdělávání, stravování
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČ, OKRES VSETÍN, příspěvková organizace
    Kelč 59
    756 43 Kelč
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČ, OKRES VSETÍN, příspěvková organizace
    Kelč 59
    756 43 Kelč
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Dle telefonické domluvy
  • 4.4 Telefonní čísla
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • MATEŘSKÁ ŠKOLA KELČ, OKRES VSETÍN, příspěvková organizace
    Kelč 59
    756 43 Kelč
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • 4.8 Datová schránka
   • rrcksqt
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu/kód banky: 225979272/0600
 • 6. IČO
  • 70936242
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty 
  • Ne
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  • Pro získání potřebných informací využijte některý z kontaktů uvedených na stránkách.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
  • Pro získání potřebných informací využijte některý z kontaktů uvedených na stránkách.
 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   • Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   • Škola neuzavírá licenční smlouvy.
  • 13.2 Výhradní licence
   • Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Škola nemá povinnost vypracovávat výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb.