PŘÍSPĚVEK DO SDRUŽENÍ RODIČŮ


Na členské schůzce Sdružení rodičů, konané dne 7. září 2023 byl odhlasován příspěvek do fondu Sdružení rodičů při MŠ v Kelči, z.s. ve výši  500 Kč / dítě.                                                                          

Z těchto peněz budou financovány kulturní a společenské akce pro děti v průběhu celého roku. Prosíme, peníze předejte p. učitelce ve třídě! Děkujeme.