PŘÍSPĚVEK DO SDRUŽENÍ RODIČŮ


Na členské schůzce Sdružení rodičů, konané dne 14. září 2021 byl odhlasován příspěvek do fondu Sdružení rodičů při MŠ v Kelči, z.s. ve výši  400 Kč / dítě.                                                                          

Z těchto peněz budou financovány kulturní a společenské akce pro děti v průběhu celého roku. Prosíme, peníze noste přesně! Děkujeme.