ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS


Na školní rok 2023/2024 byl, po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín zápisu do Mateřské školy Kelč na čtvrtek 4. května 2023 od 10. do 16. hod.

Instrukce k zápisu se dočtete v Kritériích pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí 2023-2024

Potřebné tiskopisy k zápisu dětí do MŠ (můžete si i vyzvednout v kanceláři nebo v každé třídě MŠ):

Žádost o přijetí dítěte 2023-2024

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákonný zástupce předloží i Rodný list dítěte k nahlédnutí.

 

Podle doporučení MŠMT může škola vyhlásit zvláštní zápis v rozmezí od 1.6. do 15.7.2023. Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se dočasným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Po dohodě se zřizovatelem zástupkyně Mateřské školy Kelč oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Termín zápisu: 6. 6. 2023 (10:00 – 16:00 hod)

Místo zápisu: Mateřská škola Kelč – kancelář ředitelky

 

Відповідно до рекомендацій МОН школа може оголосити позареєстрацію в період з 1.6. до 15.07.2023р.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей:

-які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

-які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

За домовленістю із засновником  представник  дитячого садка Kelč повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб., із змінами, внесеними змінами № 20/2023 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Дата та час запису: 6. 6. 2023 (10:00 – 16:00 hod)

Місце запису: Дитячий садок Kelč – кабінет директора

Oznámení zvláštního zápisu MŠ Kelč

Žádost o přijetí dítěte cesko-ukrajinsky 2023

Kritéria pro přijímání dětí – zvláštní zápis 2023