ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Na školní rok 2024/2025 byl, po dohodě se zřizovatelem Městem Kelč, stanoven termín zápisu do Mateřské školy Kelč na čtvrtek 9. května 2024 od 10. do 16. hod.

Instrukce k zápisu se dočtete v Kritériích pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí 2024-2025

Potřebné tiskopisy k zápisu dětí do MŠ (můžete si i vyzvednout v kanceláři nebo v každé třídě MŠ):

Žádost o přijetí dítěte 2024-2025

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákonný zástupce předloží i Rodný list dítěte k nahlédnutí.

Pro děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, letos platí stejné datum zápisu = 9. 5. 2024.