ZÁŘÍ V MŠ


Dobré ráno milé děti, je nás tady jako smetí…

O letních prázdninách se tato vítací básnička mateřskou školou neozývala, zato jsme měli na návštěvě několik řemeslníků. Malíři nám opravili a vymalovali některé části budovy, elektrikáři vyměnili venkovní osvětlení, zahradníci udělali terénní úpravy na školní zahradě a truhláři opravili zahradní domeček pro děti a lavičky na sezení.

Nyní se už všichni těšíme, že se budeme vítací básničkou s dětmi znovu zdravit a že se školka opět rozezní dětským štěbetáním a smíchem.

Co nás nyní v září čeká?

Divadélko Smíšek k nám zavítá ve středu 13. 9. 2023 s pohádkou „Ukvokaná slepičí pohádka“ aneb kohoutek má narozeniny a slepička má díky jeho chamtivosti plná křídla práce.

Během září budeme co nejvíce využívat ke hrám naši školní zahradu, kde také podle počasí uspořádáme koloběžkiádu.

Ve čtvrtek 7. září v 16. hod. se ve 2. tř. „Ježečků“ uskuteční informativní schůzka pro všechny rodiče. Rodiče se seznámí se Školním řádem, dostanou informace o školním stravování, platbě školného a také o Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s mateřskou školou.

I v letošním školním roce budeme podávat aktuální informace o akcích na těchto webových stránkách: www.mskelc.cz. Nově pro komunikaci s rodiči a odhlašování dětí budeme přednostně využívat emailovou adresu podle třídy, do které jejich dítě chodí:

kotatka@mskelc.cz

jezecci@mskelc.cz

berusky@mskelc.cz

Více informací dostali rodiče přímo emailem a jsou také na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách.

Žádáme rodiče, pokud jste měnili telefonní čísla, pojišťovnu, číslo účtu, …aby změnu nahlásili učitelce ve třídě nejpozději do pátku 8. 9. 2023. Děkujeme